Seuran sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään keskiviikkona 8.4.2015 klo 18 alkaen Tennishallin kokoushuoneessa. Tervetuloa!

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen.
  2. Paikallaolijoiden toteaminen.
  3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
  4. Valitaan Pj., sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
  5. Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen.
  6. Vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen.
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.
  8. Muut esille tuotavat asiat.
  9. Kokouksen päättäminen.