Lahti-Sulkkiksen sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään sun­nun­taina 13.12.2015 klo 17:15 Kivimaan koululla vuoron jälkeen. Tervetuloa paikalle!

Esityslista:

  1. Kokouksen avaaminen
  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
  1. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  1. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
  1. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
  1. Valitaan seuran puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet
  1. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  1. Valitaan, tai annetaan johtokunnalle valtuudet valita, seuran edustajat alue- ja liittokokouksiin
  1. Kokouksen päättäminen