Lahti-Sulkkis ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous sunnuntaina 29.5.2016 klo 18:00 Tennishallilla.

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen.
  2. Paikallaolijoiden toteaminen.
  3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
  4. Valitaan Pj., sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
  5. Vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksyminen.
  6. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnon kuuleminen
  7. Tlinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.
  8. Muut esille tuotavat asiat.
  9. Kokouksen päättäminen.